موتور

در کارس بیا تمامی مشکلات موتور ماشین عیب یابی و تعمیر می گردد.

گیربکس

سرویس دومی که کارس بیا در آن تخصص دارد سرویس دهی گیربکس ماشین های زانتیا، پژو ، هیوندایی است.

جلوبندی

خدمت سومی که در کارس بیا انجام می گیرد ، خدمات مربوط به جلوبندی ماشین است.

هیدرولیک

خدمت چهارم در کارس بیا مربوط به هیدرولیک و نرم کردن فرمان ماشین است.

با ما در تماس باشید

فهرست